برخی قابلیت های مالتی پلکس SMS سمند و سورن

 برخی قابلیت های مالتی پلکس SMS سمند و سورن

برخی قابلیت های مالتی پلکس SMS سمند و سورن

در خودروهای سمند وسورن تولیدی سال های ۹۱ و ۹۲ از دو سنسور دما بر روی آینه های جانبی استفاده شده است . سنسور موجود در آینه سمت راست برای سیستم CNG و سنسور سمت چپ برای یونیت HVAC

. در این سیستم مالتی پلکس که مربوط به شرکت سازه پویش است ، کیلومتر کارکرد خودرو بر روی دو نود ICN و CCN ثبت می شود و در صورت تعویض هر یک از این نود ها اگر کیلومتر کارکرد از ۱۰ کیلموتر کمتر باشد برای خودروهای سمند و سورن چیزی در نود ها ثبت نمی شود . برای برسی قبالیت ها و امکانات بیشتر این خودرو از دسته های نامگذاری شده و نیز امکان جستوجوی سایت استفاده کنید .

برای خرید نودهای مختلف با ما در ارتباط باشید .

h.pooreghbali