سیستم مالتی پلکس فرانسوی BSI BSM COM2000

 سیستم مالتی پلکس فرانسوی BSI BSM COM2000

اولین گروه از سیستم های مالتی پلکس که وارد ایران شد به سیستم مالتی پلکس فرانسوی معروف شد . مزیت در این سیستم م شدن دسته سیم ها و عیب یابی سریع و راحت سیستم برق خودرو بود . اجزای اصلی در این سیستم عبارت بودند از BSI که نود مرکزی شبکه بود ، COM2000 که بردی درون فرمان بود و کلیدها در دست راننده را به شبکه وصل می کرد ، BSM که برد رله ها در شبکه بود و ECU موتور که مسئول مدیریت سنسورها و عملگرهای موتوری بود .قطعات این اجزا شامل BSI ، BSM ، COM2000 و ECU میشود را در انواع برندها هم نو و هم استوک موجود داریم . برای خرید این محصولات با ما در ارتباط باشید .

h.pooreghbali