سیستم مالتی پلکس SMS ماکس سازه پویش

 سیستم مالتی پلکس SMS ماکس سازه پویش

سیستم مالتی پلکس SMS ماکس سازه پویش

این سیستم شبکه خودرویی مربوط به شرکت سازه پویش از شرکت های تابع قطعه سازی عظام است . این سیستم بر روی خودروهای سمند و سورن SMS و خودرو دنا نصب شده است . در این سیستم ۵ نود به نام های CCN ، FN ، ICN ، RN و DCN وجود دارد . ارتباط تمامی نود ها در سیستم مالتی پلکس SMS  ماکس جز ارتباط ارتباط بین نود CCN  و ABS و نیز دیاگ و CCN پروتکل CAN با سرعت پایین یا ۱۲۵ کیلوهرتز است . دو نود استثنا شده و نیز ارتباط با دیاگ از نوع CAN سرعت بالا با نرخ باود ۵۰۰ کیلوهرتز است . ارتباط نود FN و ECU موتور نیز از نوع نقطه به نقطه یا  POINT TO POINT می باشد . در این سیستم مالتی پلکس دو نود DDN  و PDN با هم ادغام شده و نود DCN را ایجاد کرده اند . در ضمن برخی از عملیات هایی که سابق در CCN انجام می گرفت به نود RN منتقل شده است .

FN : Front Nodeنود جلو

ICN : Instrument Cluster Node  نود پشت آمپر

CCN : Central Commounication Node نود مرکزی

RN : Rear Node نود عقب

DCN : Driver Control node نود کنترل درب ها

برای خرید هریک از نود های مذکور از منوی اطلاعات تماس اقدام کنید .

برای شرکت در دوره های آموزش سیستم های مولتی پلکس از منوی دوره های اموزشی اقدام کنید .

h.pooreghbali