فروش سیستم کروز کنترل دنا SMS ماکس

 فروش سیستم کروز کنترل دنا SMS ماکس

به نام خداوند پوشاننده گناهان . سیستم کروز دنا از طریق دکمه های روی غربیلک فرمان با ارسال سیگنال به نود FN فعال می شود . نود CCN از طریق شبکه CAN فرمان فعال سازی را دریافت می کند اما به خاطر حفظ ایمنی بیشتر به شکل POINT To POINT دستورات را به ECU می فرستد . ECU اطلاعات سرعت را دریافت کرده و اگر خودرو دنا در دنده ۴ یا ۵ بود و سرعت هم بیشتر از ۴۲ کیلومتر بر ساعت بود موتور دریچه گاز برقی را فعال می کند . سیستم کروز کنترل دنا SMS ماکس با دریافت سیگنال از پدال کلاج یا ترمز کروز کنترل را غیر فعال می کند و کنترل سرعت خودرو را به راننده می سپارد . برای دریافت سیستم کروز کنترل دنا SMS ماکس و نودهای سیستم SMS با ما در ارتباط باشید .

h.pooreghbali