فروش نودهای خودرویی سیستم اکوماکس سازه پویش و کروز

 فروش نودهای خودرویی سیستم اکوماکس سازه پویش و کروز

در خودروهای جدید (اویل ده ۹۰) شرکت ایرانخودرو دو سیستم برق شبکه تعبیه کرده است . اولی سیستم اکوماکس کروز و دومی سیستم اکوماکس سازه پویش که همانطور که از نام این دوسیستم پیداست متعلق هستند به دو شرکت قطعه ساز کروز و سازه پویش . شرکت سازه پویش از شرکت های زیر مجموعه قطعه سازی عظام است . نودهای در سیستم اکوماکس کروز عبارتند از MFD , ICN , FCM , BCM که دو نود ECU و ABS نیز با آنها شبکه هستند . در سیستم اکوماکس سازه پویش همین نودها را داریم با این تفاوت که نود FCM با EBCM جاگذاری شده است . این کته را هم البته نباید فراموش کرد که نودهای این دو سیستم را نباید به جای هم استفاده کرد هر چند نام مشابهی داشته باشند .

h.pooreghbali