فروش نودهای سیستم مالتی پلکس سازه پویش SMS

 فروش نودهای سیستم مالتی پلکس سازه پویش SMS

در سیستم مالتی پلکس سازه پویش SMS که در خودروهای سمند و دنا به کار رفته شش نود یا برد الکترونیکی در شبکه داریم . CCN  یا نود کنترل مرکزی ، FN یا نود جلویی ، RN یا نود عقب ، ICN نود پشت آمپر ، DCN (که از ادغام دو نود DDN و PDN تشکیل شده) یا نود کنترل درب ها و ABS که مربوط به سیستم ترمز است . برخی از فانکشنها از نود CCN کاسته شده و کنترل آنها بر عهده به نود جدیدی بنام RN که در عقب خود جای دارد قرار داده شده است. در ایرن سیسرتم ، بلوک هیدرولیک ترمز ABS بصورت CAN high Speed با سایر نودهای شبکه مالتی پلکس در ارتباط می باشد ولی ارتباط سایر نودها با هم از طریق CAN Low Speed می باشد . در این سیستم نود CCN با سایر نودها و یونیت ها به سه صورت در ارتباط است:
۱-  بصورت شبکه CAN High Speed با نود یونیت ABS
۲-  بصورت شبکه CAN Low Speed با نودهای ICN,DCN,FN,RN
۳-  بصورت پروتکل K-Lin با نرم افزار عیب یاب

برای خرید انواع نودهای در سیستم مالتی پلکس سازه پویش SMS با ما در ارتباط باشید .

h.pooreghbali