فروش نود ICN و ABS سمند SMS

در سیستم مالتی پلکس SMS از شرکت سازه پویش تغییرات  نسبتا زیادی نسبت به نسخه های قبلی سمند غیر مالتی پلکس ایجاد شده است . یکی از این تغییرات حذف سنسور کیلومتر از روی پوسته گیربکس است . در این سیستم مالتی پلکس سنسور های ABS روی چرخ ها اطلاعت سرعت خودرو را به بلوک ABS انتقال داده و از آنحا به روی شبکه منتقل می شود و دیگر نود ها از جمله ECU و نود ICN یا پشت آمپر آن را دریافت کرده و به کار می گیرد . کنترل یونیت ABS در سیستم ماتی پلکس SMS با پروتکل CAN سرعت بالا با دیگر نود ها و یونیت ها ارتباط دارد . در ضمن ارتباط نود FN با کنترل یونیت موتور یا ECU موتور نیز به صورت مستقیم یا نقطه به نقطه است .  برای خرید هر یک از نود های سیستم SMS ماکس سازه پویش با ما در ارتباط باشید .

h.pooreghbali