فروش پشت آمپر پژو ۲۰۶ یا نود ICN

 فروش پشت آمپر پژو ۲۰۶ یا نود ICN

فروش پشت آمپر پژو 206 یا نود ICN

آنچه بین عامه مردم و نیز اغلب تعمیرکاران از نمایشگر صفحه کیلومتر و عقربه های خودرو مصطلح شده واژه پشت آمپر است اما در اصلاح فنی نقشه خوانی در خودروهای جدید که از شبکه ملتی پلکس خودرویی استفاده می شود پشت آمپر یا صفحه کیلومتر یکی از نودها یا گره های شبکه در خودرو است که به آن ICN یا نود خوشه ابزار گفته می شود . روی صفحه آمپر های خودروهای امروزی بیش از چند عقربه و نمایش گر LED وجود دارد و داده ها و اطلاعات بیشتری از خودرو در آن نمایش داده می شود . به دلیل ارتباط شبکه نود ICN یا پشت آمپر خودرو پژو ۲۰۶ و نیز رانا جدید ، اختلال در کارکرد هر یک از نودهای خودرویی روی نود ICN یا پشت آمپر تاثیر گذار است . برای خرید نود ICN انواع خودرو با ما در ارتباط باشید .

h.pooreghbali