فروش یونیت ایموبیلایزر ICU سازه پویش SSAT

 فروش یونیت ایموبیلایزر ICU سازه پویش SSAT

این ICU یا واحد ایموبیلایزر تنها با ECU SSAT سازه پویش کار می کند . این ICU از نوع CAN SSAT SIM2 می باشد . بنابراین ارتباط واحد ایموبیلایزر با ECU با پروتکل CAN بوده و نمی توان آنرا از مدار خارج کرد یا اصطلاحا بیکد کرد . این ICU قابلیت خام سازی دارد و می توان آنرا به تنهایی تعویض کرد . دقت داشته باشید که در هنگام تعوض ICU نیازی به تعویض ECU و تگ سوئیچ نیست . نوع ترانسپوندر در این سیستم ضد سرقت PCF7936AA می باشد . برای خرید این یونیت ایموبیلایزر با ما در تماس باشید .

h.pooreghbali