مشخصات SMS ماکس سمند و سورن

 مشخصات SMS ماکس سمند و سورن

مشخصات SMS ماکس سمند و سورن

در سیستم مالتی پلکس اکوماکس نصب شده روی خودروهای سمند وسورن سالهای ۹۱ و ۹۲ ، ایموبیلایزر از نوع بوش و ارتباط آن از نوع غیر شبکه با نود FN می باشد . برای تعریف کلید هم در این سیستم باید از تگ با شماره ۷۹۳۶ استفاده شود . یونیت کنترل بلوک ABS از نوع MOBIS و در این خودروها به صورت شبکه CAN پر سرعت و متصل به نود CCN می باشد . در این سیستم مالتی پلکس دریچه گاز از نوع برقی بوده و جعبه فیوز داخل محفظه موتور با نود FN ادغام شده و در یک یونیت کنترل جمع شده اند . در این سیستم ۵ نود به نام های CCN ، ICN ، DCN ،FN ، RN و نیز یونیت ABS و ECU موتور قزار دارد .

برای خرید انواع نودهای سیستم مالتی پلکس SMS خودروهای سمند و سورن با ما در تماس باشید .

h.pooreghbali