معرفی برخی انواع دستگاه تعریف کلید

 معرفی برخی انواع دستگاه تعریف کلید

یا جمیل . علاوه بر دیاگ های مرسوم موجود در بازار برخی دستگاها برای تعریف کلید خودروها شناخته شده تر هستند . این دستگاه ها عبارتند از دستگاه تعریف کلید پردیس ، دیاگ J-scsn – دستگاه X100 ، دستگاه SKP-900 ، دستگاه پروگرامر و دیاگ TNM ، دیاگ V-SCAN موتور اسکن ، دیاگ موتور آزما ، تعریف ID46 . دستگاه های دیگری هم هستند اما این دستگاه های که نام بردیم شناخته شده تر هستند . فرایند تعریف کلید برای خودروهای مختلف ممکن است متفاوت باشد اما یک خودرو مشخص در دتگاه های مختلف حتما روال مشخصی دارند . برای تهبه انواع ایسیو و یونیت های ایموبیلایزر با ما در تماس باشید .

h.pooreghbali