معرفی سیستم مالتی پلکس ماکس

 معرفی سیستم مالتی پلکس ماکس

معرفی سیستم مالتی پلکس ماکس

پلتفرم سیستم مالتی پلکس ماکس از ۵ نود یا گره در شبکه  CANخودرویی شکل گرفته است . در این شبکه تمامی نود ها با پروتکل CAN Low Speed یا سرعت پایین به یکدیگر متصل هستند . در CAN سرعت پایین باود ریت یا نرخ تبادل دیتا به ۱۲۵ کیلوبیت در ثانیه محدود شده است . ارتباط دستگاه دیاگ با خودرو با CAN High Speed اتفاق می افتد که در آن نرخ تبادل دیتا ۵۰۰ کیلوبیت در ثانیه است . سیستم مالتی پلکس ماکس بر روی خودروهایی نظیر سمند ، رانا فاز صفر و پژو ۲۰۶ فاز صفر نصب شده است . ۵ نود مالتی پلکس ماکس عبارتند از DDN ، PDN ، CCN  ، ICN ، FN که هر یک نام اختصاری یونیت کنترلی را دارند که وظایفی را در خودروهای مذبور بر عهده دارد .

FN : Front Nodeنود جلو

ICN : Instrument Cluster Node  نود پشت آمپر

CCN : Central Commounication Node نود مرکزی

PDN : Passenger Door Node نود درب شاگرد

DDN : Driver Door node نود درب راننده

برای خرید هریک از نود های مذکور از منوی اطلاعات تماس اقدام کنید .

برای شرکت در دوره های آموزش سیستم های مولتی پلکس از منوی دوره های اموزشی اقدام کنید .

h.pooreghbali