نودهای سیستم مالتی پلکس ماکس سمند رانا

 نودهای سیستم مالتی پلکس ماکس سمند رانا

در این سیستم مالتی پلکس از پنج نود یا گره در شبکه استفاده شده است . این نودها عبارت اند از CCN  که مخفف عبارت Central Commounication Node یا یونیت مرکزی ، FN مخفف عبارت Front Node یا نود جلو ، PDN که سرنام عبارت Passenger Door Node یا نود درب سمت شاگرد هست ، DDN کوتاه شده عبارت Driver Door Node نود درب سمت راننده و در انتها ICN که کوتاه شده عبارت Instrument Cluster Node  که به نود پشت آمپر معروف است تشکیل شده . سیستم مالتی پلکس ماکس در سال های ۹۰ و ۹۱ روی خودروهای سمند و رانا نصب شد . برای تهیه و خرید نودهای سیستم مالتی پلکس ماکس با ما در ارتباط باشید .

h.pooreghbali