معرفی سیستم مالتی پلکس اکوماکس سازه پویش

این سیستم مالتی پلکس نظیر سیستم اکوماکس کروز داری چهار نود می باشد که عبارتند از BCM ، EBCM ، ICN و MFD . همینطور که دیده می شود تنها نود FCM به EBCM تغییر نام داده است . البته همواره به یاد داشته باشید که نودهای سیستم های مختلف مالتی پلکس را نمی توان و نباید به جای هم استفاده کرد . مضاف بر نودهای چهار گانه ای که نام برده شدند دو یونیت کنترل با نام های ABS که مربرط به بلوک ترمز ضد قفل خودرو است و نیز ECU یا یونیت کنترل موتور نیز در این شبکه قرار دارند . نام نودهای مختلف در سیستم مالتی پلکس اکوماکس سازه پویش مخفف عبارت های زیر هستند .

BCM : BODY CONTROL MODULE  نود مرکزی و نود کنترل بدنه

EBCM or FCM : Front Conrol Module  نود جلو

ICN : Instrument Cluster Node  نود پشت آمپر

MFD : Module Front Display نود نمایشگر جلو

برای خرید هریک از نود های مذکور از منوی اطلاعات تماس اقدام کنید .

برای شرکت در دوره های آموزش سیستم های مولتی پلکس از منوی دوره های اموزشی اقدام کنید .

h.pooreghbali