کانکتورهای نود DCN در سمند مالتی پلکس SMS

 کانکتورهای نود DCN در سمند مالتی پلکس SMS

کانکتورهای نود DCN در سمند مالتی پلکس SMS

تمامی نود ها در سیستم مالتی پلکس خودروهای داخلی از جمله سمند به صورت سیمی به هم متصل می شوند و به هیچ وجه ارتباط بی سیم یا وایرلس در کار نیست . این ارتباط سیمی که دارای سیم های تغذیه و نیز ورودی کلیدها و خروجی عملگرها و نیز سیم های شبکه نیز می باشند ، اطمینان از عملکر کلی سیستم را نسبت به نودهای بی سیم بالاتر می برد . نود DCN در سیستم مالتی پلکس سمند و سورن دارای سه کانکتور سفید ۴۰ پایه مشکی ۹ پایه و سفید ۲۴ پایه است . در تصویر این پست به چگونگی محل قرارگیری این کانکتورها دقت کنید . برای خرید نود DCN با ما در تماس باشید .

h.pooreghbali